หน้าแรก / Linux / xymon ตอนที่ 1( Install on Debian)

 

xymon  เป็น tools ที่ใช้ในการ monitors

ขั้นตอนการ install on debian (7.5)

1. เตรียม packet ที่ต้องใช้

2. Enable mod_rewrite in Apache

3. ทำการ  build  packet  .deb

หรือทำการติดตั้งด้วยการ compile source code

4. config apache config

5.  ทดลอง start xymon

url: http://{ipaddress}/xymon

xymon-1

6. add user admin เพื่อทำการ disable/enable host

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional