หน้าแรก / Programing / PERL / Script Send Mail By perl

 

ใช้ในการทดสอบการส่ง Mail  โดยระบุ SMTP Server.

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional