หน้าแรก / Programing / SHELL / Generate password

 

เป็นการสร้างพาสเวริด์ โดยสามารถกำหนดรูปแบบของ password ได้จาก  parameter   mypatternและ กำหนดขอบเขตของตัวอักษรหรือสัญญาลักษณ์ ได้จาก parameter UPPER,  LOWER, SYMBOL

 

อีกหนึ่งตัวอย่างที่เขียนด้วย perl

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional