หน้าแรก / Linux / Bind9 Response Policy Zone

 

เป็นการกำหนดค่า  return ค่า ชื่อ เพื่อเจาะจง  ชื่อชื่อหนึ่งในการ return  ไม่ได้ ควบคุมทั้ง Domain.

ตัวอย่างการ config

 

#  File  /etc/bind/zones/rpz.db

 

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional