หน้าแรก / Linux / Remove Raid Metadata

 

 ผลมากจากการทำ Raid ด้วย intel Raid  ซึ่งมีการเก็บค่า Config Raid บน Harddisk

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional