หน้าแรก / Linux / openvswitch vlan ตอนที่ 1

 

openvswitch-vlan

กรณีนี้ Eth ถูก Set ให้ bridge เข้ากับ ovsbr1 แต่ไม่ได้ tag vlan หรือ  set เป็น Port trunk   โดย Eth จะส่ง packet ที่ติด tag และ ไม่ติด tag ออกไป

openvswitch.

ส่วนของ qemu

% ovs-vsctl show

กรณีที่มี openvswitch อีก host config  ในลักษณะเดียวกัน  และต่อสาย eth เข้าด้วยกัน
ผลที่ได้คือ  vm ที่อยู่ vlan เดียวกันที่ถึงแม้จะอยู่กัน ต่าง host กันจะยัง connect หากันได้

หากต้องการ Limit vlan ที่จะผ่าน eth0 ทำได้โดย set trunk

 

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional