หน้าแรก / Linux / X11 Forwarding over cygwin on windows

 

เป็นการ forward Graphic   บนเครื่องที่เราที่ remote ไปมาแสดงผลบนวินโดว์

Cywin-X11

เครื่อง Linux  ทีจะ Remote

 

เครื่อง Windows ลง Cygwin.

Packet ที่ต้อง ติดตั้ง

xorg-server

xinit

หรือผ่าน xterm

Cywin-X11_2