หน้าแรก / Network / Basic Frame-Relay

 

basic-framerelay

Packet  On Router3 to FramRelay-Switch

basic-framerelay-packet


Paket on Router1 –  FramRelay-Switch test ping from R3 to  R2.

framerelay-basic-R1-swtich

 

สรุป  packet ที่จากจาก interface  จะติด  Track แต่ตั้งแต่แรก เพื่อให้ Frame-Relay switch ใช้เลือกเส้นทาง

Config  Frame-Relay Switch.

Router config

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional