หน้าแรก / Linux / Nova VlanManager

 

nova-vlanManager
nova compute node  config

Bridge Interface.

Interface ต่างๆ

Type interface

ตรวจสอบ interface vlan

การสร้าง interface vlan แบบ manual


ขั้นตอนการสร้างเพื่อทดสอบ 

การสร้าง network ด้วย  nova

 สร้าง vm  บนแต่ละ vlan

* บน swtich ที่ connect เข้ากับ HOST ต้องเป็น Trunk Port.

%nova interface-list app00
ERROR (HTTPNotImplemented): Network driver does not support this function. (HTTP 501) (Request-ID: req-6c988ac4-be47-4261-bbff-88889a30aadc)

BlogPost-NET-multi-inter-tenant-1-1024x516

ในกรณีให้ public network   set เป็น vlan  เข้ามา โดยไม่ใช้ floating  ติดปัญหาเรื่อง routing  เพราะเครื่อง vm จะชี้ default gw มาที่ interface bridge   br101 , br102
แก้ปัญหาด้วยการทำ routing  vlan บนแต่ละ vlan

* 172.16.0.254  ip gw on interface bridge.
* 172.16.0.252 ip gw on  interface router.
กรณีทำไม่ต้องการทำ floating ip

Ref. https://www.mirantis.com/blog/vlanmanager-network-flow-analysis/

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional