หน้าแรก / Linux / Nova flat network – VETH

 

nova-flat-multibridge

เป็นการเพิ่ม veth เพื่อ เชื่อม  br100 กับ br200 เข้าด้วยกัน   ซึ่งจะทำให้ instance ที่สร้างถูกสร้างบน br200 สามารถ connect ออก public network ในกรณีจะไม่กล่าวถึง
floating ip  การแยกแต่ละ  subnet ให้ไปบนอยู่ แต่ละ  Bridge interface ทำให้ dnsmasq สามารถทำงานได้ปกติ  ได้ทุก  sub network

/etc/nova/nova.conf บน compute node.

1. สร้าง  network  bridge br100 , bridge br200

* ip gateway    172.16.0.100  จะถูก add บน  br100
* ip gateway  172.16.1.100  จะถูก add บน  br200

2. create instance

 3. สร้าง  virtual ethernet device  ( บนcompute  node )

 4.  เชื่อมต่อ  br100 กับ   br200

5. ทำการแก้ไข routing

 

* 172.16.0.254   gateway on route.
* 172.16.1.254    gateway on router.
*172.16.0.100   gateway สำหรับ vm  บน br100
*172.16.1.100   gateway สำหรับ vm  บน br200

6. ทดสอบ

จะเห็นว่า  packet  next hop ไปที่  Ip  gateway บน route ที่ eth1 ต่ออยู่  <172.16.0.254>

* vm แต่ละเครื่องจะชี้  gate way ไปที่  ip gateway ที่ถูก add บน  bridge interface

 

 

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional