หน้าแรก / Linux / Neutron Flat Network

 

COMPUTE NODE

 

neutron1-flat-compute

NETWORK  ZONE

 

 VM ZONE

 

Script import VM  vm-import

 

 NETWORK  NODE

neutron-flat-network1