นอกจากการ flash skin แล้ว
zmprov flushCache skin
zmprov flushCache locale
ต้องมี การ flash config ด้วย
zmprov –s server-1 flushCache config
zmprov –s server-2 flushcache config
zmprov –s server-3 flushcache config

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional