หน้าแรก / Programing / Bash Backup DB Mysql #2

 

##  mkdir /etc/myscript/logs