หน้าแรก / Programing / SHELL / Bash Backup DB Mysql

 

backup mysql โดยใช้ mysqldump  โดย  backup   table  ต่อ ไฟล์ใน type .gz  เมื่อ backup error จะทำการส่ง mail แต่ระบบต้อง install packet mail
และ  script จะเก็บ backup file ไว้ 7 วันย้อนหลัง และจะลบ  backup file นั้นเอง

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional