เป็น script ทีใช้ในการ move user จาก mailbox server หนึ่งไปอีก server หนึ่ง ภายใต้ cluster เดียวกัน และ ลบ mailbox ของ user บน mail server เก่า

 

 
 
 

Add a comment

required

required

optional