หน้าแรก / 2014 / ตุลาคม

Archive for ตุลาคม, 2014

 
 • Proftpd Virtual

  Proftpd Virtual

  ตัวอย่าง config เมื่อมีการเปลี่ยน แปลง port เช่น port 1021 จะทำให้ไม่สามารถใช้  active  mode ได้ถ้า client อยู่หลัง firewall เพราะ server จะสร้าง   new  data connection  ( port 1020) ส่งไปหา client. อ้างอิง http://www.proftpd.de/Active-Passive-Dokumentation.35.0.html

  continue reading →

   
 • Bash Clear log

  Bash Clear log

  #clear log file.

  continue reading →

   
 • Python Upload FTP

  Python Upload FTP

  Code by python for upload file to ftp

  continue reading →

   
 • mysql replicate

  ### #### ## master node 1.  config user name  password for slave  on master  node

  GRANT REPLICATION SLAVE on *.*  TO ‘slave_user’@’%’  IDENTIFIED BY ‘your_password’; FLUSH PRIVILEGES; 2 . […]

  continue reading →

   
 • Python Mysql insert

  Python Mysql insert

  Connect mysql ด้วย python

  continue reading →