หน้าแรก / 2014 / มิถุนายน

Archive for มิถุนายน, 2014

 
 • Zimbra Move User Mailbox

  เป็น script ทีใช้ในการ move user จาก mailbox server หนึ่งไปอีก server หนึ่ง ภายใต้ cluster เดียวกัน และ ลบ mailbox ของ user บน mail server เก่า

  continue reading →

   
 • xymon ตอนที่ 3

  xymon ตอนที่ 3

  ข้อมูลในการ Test host สามารถส่งหา xymon โดยแบ่งเป็น 1. client-side   หมายถึง  client   Test   status เองแล้วส่งผลการ Test ให้ xymon server – xymon client – script 2. server-side หมายถึง server ทำ process ในการ test […]

  continue reading →

   
 • xymon ตอนที่ 2 (Multi Server)

  xymon ตอนที่ 2 (Multi Server)

  # config  xymon multinode. 1. ทำการแยก  zone เพื่อให้แต่ละ  xymon  node ทำการ  test  เฉพาะ  host ที่อยู่ใน zone เท่านั้น กรณีนี้แต่ละ  node สามารถใช้ config  ร่วมกันได้ แก้ไข

  xymon-01 หมายถึง node นี้จะทำการ test host […]

  continue reading →

   
 • xymon ตอนที่ 1( Install on Debian)

  xymon ตอนที่ 1( Install on Debian)

  xymon  เป็น tools ที่ใช้ในการ monitors

  continue reading →