หน้าแรก / Linux (Page 6)

Linux

 
  • VI command

    VI command

    Marking  Text สำหรับ  (virtual mode) Ctrl+v  virtual mode block mode v             virtual mode,  ทำการ mark ทั้งบรรทัด V            virtual mode, เลือกข้อความในบรรทัด y             ใช้กับ virtual mode  เป็นการ […]

    continue reading →